Welkom

“Want de gemeenschap van mensen die geroepen zijn door Jezus Christus is in beweging. Op weg naar zijn toekomst. Op weg naar zijn rijk! De kerk als lichaam van Christus is in haar diepste wezen dynamisch, bewegelijk en organisch. Zo´n gemeenschap heeft toekomst!”

ds. Jan Visser

Jan Visser